Consultation about small switchboard base on IEC/AS 61439

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We have a simple design for a small switchboard we need reviewed and approved by a chartered engineer, see drawings attached. Please check and let me know if you see something not right according to switchboard standard AS 61439.

Phối nhạc PLC & SCADA

ID dự án: #37502490

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

Govo080488

Hello, I am an experienced PLC software engineer and the owner of Twins 2 Automation SRL, specializing in PLC software development. With a proven track record, I excel in designing, developing, and implementing advanc Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0