Đang Thực Hiện

Integrate code into PhoneGap application

As discussed

Kỹ năng: AJAX, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype, PHP

Xem thêm: phonegap application, code integrate, code phonegap, dehed00, phonegap code, iphone application source code, vbnet application source code, application source code

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1614638

Đã trao cho:

birkof89

Hired by the Employer

$200 USD trong 4 ngày
(22 Đánh Giá)
5.4