Đã Đóng

One flat with 4 rooms

I need help from interior designer for my flat designing

Kĩ năng: Thiết kế nội thất, 3D Modelling, Tạo hình 3D, AutoCAD

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Kuwait City, Kuwait

ID dự án: #33716144

48 freelancer chào giá trung bình $24/giờ cho công việc này

(755 Nhận xét)
10.0
(730 Nhận xét)
9.9
(343 Nhận xét)
9.1
(874 Nhận xét)
9.1
(770 Nhận xét)
7.7
(281 Nhận xét)
7.9
(113 Nhận xét)
7.5
(454 Nhận xét)
7.7
(33 Nhận xét)
7.4
(138 Nhận xét)
7.1
(124 Nhận xét)
7.3
(58 Nhận xét)
7.0
(161 Nhận xét)
6.9
(42 Nhận xét)
6.9
(108 Nhận xét)
6.9
(62 Nhận xét)
7.0
(114 Nhận xét)
7.2
(46 Nhận xét)
6.7
azraazeen9

Hello, i am ready exited to work you as i read your job description interior designer for flat designing I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid work, Thêm

$25 USD / giờ
(74 Nhận xét)
6.4
(122 Nhận xét)
6.5