Find Jobs
Hire Freelancers

Photos of residential homes in Spokane, Wa

$250-750 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$250-750 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a photographer to capture exterior photos of residential homes in Spokane, Wa. The ideal candidate will have experience in architectural photography and be able to emphasize the overall look of the home. Key Requirements: - Experience in exterior architectural photography - Ability to capture the overall look of the homes - Knowledge of composition and lighting techniques for residential photography Project Details: - I need photos of more than 7 homes in Spokane, Wa. - The photos should highlight the exterior of the homes and showcase their overall look. - Attention to detail and the ability to capture the unique features of each home is essential. Skills and Experience: - Proven experience in architectural photography, specifically exterior shots of residential homes. - Strong composition and lighting skills. - Ability to bring out the best in each home and highlight their unique features. - Attention to detail and the ability to capture the essence of each home. If you are a talented architectural photographer with experience in exterior residential photography, I would love to see your portfolio and discuss this project further.
Mã dự án: 37489977

Về dự án

Hoạt động 23 ngày trước
Địa điểm: Spokane, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của UNITED STATES
Oxnard, United States
0,0
0
Thành viên từ thg 11 29, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.