Đã Đóng

Thiết kế nội thất căn hộ

NADA chuyện nhận thiết kế nội thất 3D và triển khai bản vẽ 2D cho các công ty xây dựng, kiến trúc, các công ty nội thất cần đưa sản phẩm vào phối cảnh và chủ đầu tư cần sử dụng dịch vụ 3D, 2D thuê ngoài. Thiết kế luôn cập nhật xu hướng mới, tư vấn và định hướng thiết kế cùng khách hàng, sản phẩm chuyên nghiệp, bàn giao đúng tiến độ.

Kĩ năng: Thiết kế nội thất, Tạo hình 3D, Thiết kế Nhà, AutoCAD, 3ds Max

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30300852

4 freelancer chào giá trung bình$538 cho công việc này

(21 Nhận xét)
6.3
graphicalanimat2

Hi there, I would be glad to assist you in the completion of your project for (Thiết kế nội thất căn hộ ) I can provide you with a quality work within the deadline, When viewing your project details, it really attracte Thêm

$400 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
Khanunitech

Hi There,I read your brief and your demand "Thiết kế nội thất căn hộ""As professional with 10+ years experience as Sr.2D/3D Artist. I have extensive experience in 3D Modeling, 3D Product Design, Logo 3D/2D Animation, 2 Thêm

$500 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
AntonOnipchenko

Hello haw i may help you ? I am 35 years old. My name is Anton. Permanent residence Ukraine Kyiv city, me a successfully managed to develop the interior design, not only in their country but also outside it. I try as m Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0