Đang Thực Hiện

Classified ads posting project

Looking for posters to post ads in the services section. I need serious experienced poster. Looking forward to hearing from you and a long time relationship in. Contact for more info

Kỹ năng: Quảng cáo, BPO, Đăng rao vặt, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: services ads, post ads time, project ads posting, services ads posting, need posting project, 100 ads posting time, info posting, posters ads, project posting ads, section marketing services, posters advertising, ads posting project, posting project, ads posting services, ads posters, project advertising poster, posting services

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1741652

Đã trao cho:

driveasst

will be done within 24hours

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $136 cho công việc này

linkexpertpk1

============ Experts Here ============

$70 USD trong 10 ngày
(9 Đánh Giá)
4.2
dalybb

Will do a perfect poster and deliver on time

$240 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9
bpojobs7389

more details

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mukammel

i will do for u

$90 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0