Đang Thực Hiện

3.000 likes in simple facebook app

Hello!

I need 3.000 facebook "likes" in a simple facebook application within 1 week.

Profiles must have at least 25 friends each.

Can you do it?

Kĩ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: facebook marketing marketing, 100 000 likes, need 100 likes, advertising facebook app, likes 100, need simple facebook, 000 need likes, sainiss, can likes, app advertising, need facebook advertising, 000 likes, 100 likes, app marketing facebook, facebook app marketing, simple marketing, app likes, can 100 likes, facebook week, likes week, facebook app must, likes app, application likes, friends app facebook, 3000 facebook friends next week

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) athnes, Greece

ID dự án: #1056882

9 freelancer đang chào giá trung bình $139 cho công việc này

immense1

I am Experienced Facebook app

$30 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
4.5
chandankaushik1

PLEASE CHECK PMB

$180 USD trong 30 ngày
(11 Nhận xét)
3.2
emcubing

Hi! Consider me for the project. Thanks!

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
OnlineeWorker

Please check [url removed, login to view]

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
waqaschpk

i am interested to work with u

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yulramdani

Hello, I'm ready to start work this project

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yead

please give me this work. i am very poor.

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
masud001

Sir, I am a new Bangladeshi free lancer er. I would like to do your project. I am very properly doing your work.I am ready.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
indubitabil

this job is for me :)

$180 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0