Đóng

Teach me to post on Craigslist across USA

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am looking for a Craigslist expert who knows how to manually post nationally in the Household Services section.

I have multiple PVAs, dial up access isp, proxy switcher, photobucket ad links, and more.

I live in Colorado and can post unlimited ads here, but get ghosted in cities outside of Colorado.

I want to post 10 ads daily in Dallas and 10 ads in Orlando.

If you can teach me how to do this, please bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online