Đang Thực Hiện

i need you tube views

I need views on a YouTube video.

[url removed, login to view]?v=_ALKgsnMQZI

Got to be compliant with YouTube policy and video can't be take down in any circumstance.

Kĩ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: i need you video, tube tube com, need watch, http tube, views com, youtube views youtube views youtube views, video bulk tube, need bulk tube, need views video, cavacim2, need views youtube, need views, bulk youtube views, views tube, bulk video tube, tube com, tube video com, tube com, make channel views tube increaser, bulk youtube, generate views tube, video tube com, youtube tube com, bulk tube com, tube need

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #1689657

Được trao cho:

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 2 ngày
(553 Đánh Giá)
7.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 3 ngày
(482 Nhận xét)
7.3
anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 3 ngày
(257 Nhận xét)
6.9
FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(76 Nhận xét)
5.6
ron92

prefer pmb for details...

$30 USD trong 10 ngày
(28 Nhận xét)
4.8