Đang Thực Hiện

i need you tube views

I need views on a YouTube video.

[url removed, login to view]?v=_ALKgsnMQZI

Got to be compliant with YouTube policy and video can't be take down in any circumstance.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: need watch, need views video, cavacim2, need views youtube, need views, bulk youtube views, bulk youtube, need youtube video views, youtube video million views

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1689657

Đã trao cho:

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 2 ngày
(553 Đánh Giá)
7.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 3 ngày
(482 Đánh Giá)
7.3
anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 3 ngày
(257 Đánh Giá)
6.9
FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(76 Đánh Giá)
5.6
ron92

prefer pmb for details...

$30 USD trong 10 ngày
(28 Đánh Giá)
4.8