Đã hoàn thành

Projetc for Frederick

Được trao cho:

lenzai

see PM for details

$385 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

cowboy14

Where is fredrick ? i am looking this project since last 5-6 days.. :p

$30 USD trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
5.2