Đang Thực Hiện

Facebook Comments and Likes

We require the Facebook comments and likes on video pages of our product launch site.

Each comment MUST come from a separate Facebook account so MULTIPLE Facebook accounts required.

25 Facebook comments on each of three separate pages.

25 WordPress comments on each of three separate pages.

300 Facebook "likes" on each of four separate pages.

300 Facebook "share video" on each of four separate pages.

300 Twitter tweets on each of four separate pages.

Comments MUST be in concise English and intelligent!!

PLEASE DO NOT BID IF CANNOT GUARANTEE PERFECT ENGLISH. NO BAD ENGLISH!! I WONT PAY!!

First video page comments MUST start today. DO NOT BID IF YOU CANNOT START TODAY

Thank you.

Kĩ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem nhiều hơn: facebook marketing video, video likes, video facebook, share facebook, likes on twitter, facebook video, Facebook share, facebook comments, share video twitter, accounts tweets, launch page facebook, wordpress video comments, comment share, tweets likes, facebook come, share facebook twitter, marketing product launch, share twitter facebook, product comment, 300 facebook, likes required, twitter facebook data, product likes, share product facebook

Về Bên Thuê:
( 151 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1050404

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 15 ngày
(1154 Nhận xét)
8.0