Đã hoàn thành

i need 100% real facebook www fans 5k

i need www fans 5k real 100% human ===========================================================================================

Kĩ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem nhiều hơn: rstanjim, real human, need 100 fans, real human facebook, 100 real facebook, need real fans, 5k, need real estate websites, http www facebook, 100 real, freelancer need real members, need real traffic site, need real leads site free, need real people visiters, need real estate website, facebook need app extracts posts group wall

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) 48 NAOGAON, Bangladesh

ID dự án: #1647505

Được trao cho:

rony47

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

$100 USD trong 5 ngày
(1872 Đánh Giá)
8.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

masrur8

i worked for many projects like this

$150 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0