Đang Thực Hiện

private job Preetjupo

200 ads cl ads

Kỹ năng: Quảng cáo, Đăng rao vặt, Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Leads

Xem thêm: marketing job ads, job private data entry, job 200, private data entry job, job google posting ads, free job sections, cl job

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Saint Nom La Breteche, France

Mã Dự Án: #1063478

Đã trao cho:

Preetjupo

Hi, Please check the PMB

$52 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

janel252

Please view PM

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kumarbhai

I am ready to start the project.send me the details.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0