Đang Thực Hiện

Private project for expertinall 26

As discussed.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Twitter

Xem thêm: mcz, project rcrew discussed, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 1322 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1012618

Đã trao cho:

expertinall

Thanks for the project... Lets start ...

$40 USD trong 0 ngày
(161 Đánh Giá)
6.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

ggopi

Please check your inbox.

$30 USD trong 1 ngày
(206 Đánh Giá)
6.5
srilathapraveen

dear sir, I can work as you needed and expected please give me the chance. Thanks & regards, silatha

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kunal9090

i want to do ur work with my skills.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0