Đang Thực Hiện

Private project for expertinall 28

As discussed.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Twitter

Xem thêm: mcz, project rcrew discussed, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 1322 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1012620

Đã trao cho:

expertinall

Lets start it immediately...

$40 USD trong 3 ngày
(161 Đánh Giá)
6.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

iammasum

i am ready to take the job

$60 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
carltonrozaro

Hello sire i can start work anytime u just need to instruct me how to do it .

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aqib21

i'll work efficiently and effetively

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
samuel64

I am ready to start at any time you want.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0