Đang Thực Hiện

Private project for expertinall 29

As discussed.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Twitter

Xem thêm: mcz, project rcrew discussed, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 1322 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1012621

Đã trao cho:

expertinall

Ready to start it right away...

$40 USD trong 0 ngày
(161 Đánh Giá)
6.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

impamchan03

I am ready to work ASAP. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hasnain07

I am interested to do your job.

$80 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
iammasum

I am ready to take the job ASAP.

$60 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajubdmnbdbd

Hi, please discus with me as soon as possible.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0