Đang Thực Hiện

Private project for expertinall 32

As discussed.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet, Twitter

Xem thêm: mcz, project rcrew discussed, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 1322 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1021701

Đã trao cho:

expertinall

Lets Start ...!!!

$40 USD trong 2 ngày
(161 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Shinjon123

Dear Sir, I'm a new freelancer and I am still waiting for my first assignment. I will do a quality work for You.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0