Đã hoàn thành

Private project for expertinall 33

Đã trao cho:

expertinall

Thanks for the project ...

$40 USD trong 3 ngày
(161 Đánh Giá)
6.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

vijay10000

tell me the projects details

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Shinjon123

Dear Sir, I'm a new freelancer and I am still waiting for my first assignment. I will do a quality work for You.

$45 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajeshshetty

100%completion within the 10 days

$40 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0