Đang Thực Hiện

private project for someone

3 freelancer đang chào giá trung bình $3/giờ cho công việc này

chandanghosh

Dear sir, Please check PM for detail. You will be Satisfy.

$3 USD / giờ
(196 Đánh Giá)
5.6
mouradsheriey

What is the job ? i like to do it with you.

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
sumedhasrimal

i like to do this!

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0