Đã Đóng

Project for Tushar

This project is for Tushar-Please do not bid

Kỹ năng: Nhập liệu, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: tushar project, bid live project android, hcy152001, bid web video project, gravity spot project bid, bid show project, bid seo project, bid project

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1025619

3 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

kwPushpakumara

Thank You For Opportunity

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
greenforever13

hello please deatils me

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
forjobspk

i would like to get that job.

$80 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0