Đã Đóng

Data entry - Simple Job

Hello,

Your job will be to input simple data from sources.

This is a really simple job, and new freelancers are welcome!

Please message for more details.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet, Tìm kiếm web

Xem thêm: data entry internet job, Simple job, entry data job, simple job internet, message job, data entry marketing job, simple job freelancers, data entry simple job, simple data marketing, sources data entry, easy entry data job, input job, sources job data, job entry data indonesia, simple entry data, simple entry data job, data entry simple processing, simple data input, details input data, data input internet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) DHAKA, Bangladesh

Mã Dự Án: #1605261

8 freelancer đang chào giá trung bình $263 cho công việc này

mehr1

I am Ready for work

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajghatge

Am ready to do this so job....

$300 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
riaz912

I AM REALLY INTERESTED

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
smwin

look forward to this opportunity

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mohammedsakr89

I'm ready for this. I have plenty of time and I can do this job in a very short time.

$300 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
srdjaan

Hello, I can start asap.Got a lot of free time at the moment so I can dedicate to this work.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tekk

I am a business informatics student and looking forward to do the data entry job.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
suvajac

I think that I am good person for this job. Thanks!

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0