Đóng

$$$$ Easy Data Entry Typing Jobs Long Term $$$$

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $65 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Description

This is very simple typing job, This is so easy work.

In this project your job is to retype only words into blank.

Also welcome new freelancer. Individuals and teams most welcome.

Images coming 24 HRS normal speed in day time or good speed in night hrs between 6:00 pm to 11:50 am morning ( India Time )

Rates starting $1 for 1k and if performance good than we increasing in future also.

Payment will be only twice month through GAF, Paypal Etc.

We 24 hrs online yahoo

alexarita21

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online