Đang Thực Hiện

Need someone to create feed and submit to google shopping to US

I need someone who can make the product feed for my commerce website ,submit to google product search in US [url removed, login to view] must submit all the feed to the product search,and the feed must be [url removed, login to view] will be issue after all feed valid,no milestone.

Kỹ năng: Quảng cáo, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Tiếp thị qua Internet, SEO

Xem thêm: google product, website create google, submit to, product feed, google shopping, google shopping feed, issue google, create commerce website, feed create, payment submit, create product search website, product feed marketing, shopping feed, submit issue, shopping data feed, submit feed google, google shopping submit, submit payment, danrtsey, need someone create, shopping website marketing, someone create website, create google product feed, create product feed, submit google shopping

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) beijing, China

Mã Dự Án: #1733015

Đã trao cho:

ntiersolutions

Please check your pm.

$100 USD trong 7 ngày
(62 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

sureshdevi

I can create this google product feed from your ecommerce website and submit it to google to display your products. I can complete this work in 2 days. Thanks, Suresh

$75 USD trong 2 ngày
(44 Đánh Giá)
5.4
ASEmonBD

***********Agree as your chose rate,kindly check pm sir.***********

$80 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
3.4