Đã hoàn thành

USA Database Wanted - Physicans, Dentists, Massage Therapist

* We are not looking to hire personnel to extract data... we are looking to purchase already gathered data *

Do you have a database of the following USA businesses?

USA ONLY

- physicians

- dentists

- massage therapists

- gyms / yoga / fitness studios

Following fields required:

Name, specialty, address, telephone, email

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: usa hire, hire massage therapist, hire a massage therapist, fitness 19, database hire, database wanted, dentists, looking massage, hire purchase database, usa telephone, email gyms, usa name, extract data email database, yoga usa, email database dentists, database dentists, required email database, database purchase, database email required, looking dentists, physicians email database, wanted hire, extract data internet, email usa dentists, email address gyms

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #1669552

Được trao cho:

Hatembenarfa

Lets talk..

$150 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

MohabSystems

please check PMB for details. Thank you

$200 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
3.8