Đã Hủy

Tiếp thị cho người mua trên Internet

Nhiều người mua các sản phẩm trên các website cần những lời khuyên, hướng dẫn về sản phẩm, lo lắng sự tin cậy của nhà cung cấp,họ cần những lời khuyên và có sự tin tưởng ở nhà cung cấp.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Tiếp thị qua Internet, Web Hosting, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: u.s. p.s, lo p, TI, nh , internet m, facebook co, mua, ti n l, usb use iphone internet, open source internet marketing software, iphone internet radio app, copy paste internet explorer forms, internet iphone usb, iphone internet usb, connect ipod touch internet computer, read internet source, internet ipod touch usb, internet writer wanted

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Phu Tho, Vietnam

ID dự án: #5338541