Đã hoàn thành

10,000 REAL LIKES NEED

I need 100% real likes in my fan pages

I have budget of $30 for 10k real likes.

If you not accept than leave it

Thanks

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet

Xem nhiều hơn: likes need, 10k real likes, need real likes, likes likes, need 10k likes, facebook real fan, need 10k fan, real likes, need fan page auto bot, need fan page 100k fans, need 500 real likes, need fan provider, need fan page likes, 10k fan facebook, need fan page facebook, need fan page application, need fan, 100 real, real estate web site need

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) San Lorenzo del Escorial, Spain

ID dự án: #4016133

Được trao cho:

JAVIANS

see pmb plz./

$30 USD trong 1 ngày
(968 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

FTYSEO

(:(:(:(:(:A Great Offer Please View PMB For Further Details!:):):):):):)

$100 USD trong 10 ngày
(275 Nhận xét)
5.9
bearjob

I am ready sir, real fans will like your page at well .

$30 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.3