Đang Thực Hiện

Special Project for Marjan

1000 real US based likes for a Facebook page : [url removed, login to view]

completion in 7 days

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: webdesign marketing, webdesign project, project wmp, project marketing facebook, facebook special, idkr, marjan facebook, facebook marjan, special facebook, project webdesign, project special, special project, wmp

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Gaziantep, Turkey

Mã Dự Án: #1646553

Đã trao cho:

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$40 USD trong 7 ngày
(2793 Đánh Giá)
8.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

lancerboy1206

======== Please check PMB for more details and best offer. Thanks. ====

$30 USD trong 1 ngày
(2524 Đánh Giá)
8.9
FreelancerN70

======please check pmb for details====Thankx====

$30 USD trong 5 ngày
(263 Đánh Giá)
6.7