Đã Đóng

google adsense

Dear friend

my name is proloy dey plzz make Google adsense a/c as my name any of your preferable address there chque will come

when chque is come deposite in to my bank a/c

Bank name -- IDBI

payee name -- proloy dey

bank a/c no-- 690104000008044

after clearing chque i will give you 70 percent to your bank a/c, my adsense a/c maintain by you, i don't need my login email & password this is your forever, i just need 30% of every chque

Kỹ năng: Google Adsense, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: google email marketing, Google Adsense, adsense google, payee name, google adsense marketing, marketing google adsense, login google, magento adsense google, adsense google ebay amazon, need google adsense, make google, internet bank, google address, bank login, adsense google amazon websites, come google, oscommerce adsense google, google checkout address oscommerce, proloy, google adsesnse address, google maps address grabber, google maps address

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kolkata, India

Mã Dự Án: #1627027

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ohai6cuSh

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0