Đang Thực Hiện

Face Book Likes Needed urgently

Hello all

i needed face book likes urgently

i needed to start it right away

i needed so many likes

so let me know your time for 1000 likes.

My Budget is $10 for 1000 likes okay so don't bid if you can't do it

Thanks

Radhe

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: Urgently, radhe, face book likes, book marketing, 1000 likes needed, likes bid, right book, likes needed urgently, likes link, likes face, likes needed, can likes, likes 1000, internet book, bid likes, 1000 likes, radhe003, magazine designer urgently needed, face hello, hebrew translator urgently needed, telemarketer urgently needed, urgently needed arabic translator, needed urgently, urdu translator urgently needed, marketing book

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) radhepur, India

Mã Dự Án: #1019151

3 freelancer đang chào giá trung bình $227 cho công việc này

Ashikskj

first check your pmb

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fahadze

lets start. give me details. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
carolebell12

Don't working with this man. he is scammer!!! He stole my $600 http://www.freelancer.com/pmb/mb1016535.html#view

$600 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0