Đã Trao

Facebook Likes/Promotion

I need 10,000 real/interested fans from the U.S.A on my Facebook page in a matter of 7 days give or take a few. Serious offers only.

Kỹ năng: Quảng cáo, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: promotion internet, facebook promotion , facebook page promotion, 100 likes page, promotion facebook page, 100 page likes, page 100 likes, likes link, 100 likes link, real facebook promotion, marketing promotion facebook, building facebook, link facebook page, facebook fan page promotion, link building facebook, facebook link promotion

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1628490

4 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

lancerboy1206

======== Please check PMB for more details and best offer. Thanks. ====

$50 USD trong 1 ngày
(2668 Đánh Giá)
9.0
marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$50 USD trong 1 ngày
(3085 Đánh Giá)
8.7
BSUS60

Plz check pm

$50 USD trong 7 ngày
(412 Đánh Giá)
7.3
ron92

prefer pmb for details...

$100 USD trong 7 ngày
(61 Đánh Giá)
5.3