Đang Thực Hiện

facebook likes 5000

we need 5000 facebook likes in 7 days. our budget is $50

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: need 5000 facebook, likes link, 5000 link facebook, likes 5000, 5000, need 5000 likes, 5000 likes, building facebook

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1063735

Đã trao cho:

ph0t0sh0pguy

i can done this job wid in 6 to 5 days!

$75 USD trong 6 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

VSABAREESWARAN

I can do this job.

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
LilOne28

i want to do this job...

$30 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0