Đã Đóng

[url removed, login to view];set=a

I need a bot/script that can AUTO LIKES a FB PAGE based on the FB account file list (with account name/password).

This one must be multi-threading application and can auto LIKE a page with 10K accounts per day.

the payment will be send after testing the bot

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: photo php fbid, fbid, photo auto, auto fbid, fbid facebook, photo name, multi threading, bot facebook, facebook page auto link, per photo, list facebook auto bot, account facebook bot, facebook page 10k bot, list auto bot, facebook php bot script, 10k auto facebook, link building application, need facebook auto, 10k auto page, auto facebook need, photo internet, list facebook photo application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Santo Domingo, Dominican Republic

Mã Dự Án: #1744948

4 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

Mzsvrv2Vdw

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
JLc83bHF70mHb

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dwB0nXt5QVV

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
humiya100

Hello, I want this job. I am the way, you can work. If you give me a job, then I will start today. The last time I will do the job. Thank you.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0