Đang Thực Hiện

200 Likes/Some comments on Facebook page. Only US users

I need someone to put 200 likes on my facebook page plus some comments only usa users prefer Indiana USA.

Kỹ năng: Quảng cáo, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: page plus, facebook page, 100 comments facebook, 100 likes page, 100 200 facebook, 100 page likes, page 200 likes, page 100 likes, likes link, 100 likes link, usa facebook page, plus likes, comments likes, facebook comments link, likes 100, comments 100 likes, need someone facebook page, 200 likes

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1631121

Đã trao cho:

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(3086 Đánh Giá)
8.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 3 ngày
(1012 Đánh Giá)
7.9
drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$30 USD trong 7 ngày
(681 Đánh Giá)
7.8
anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 6 ngày
(752 Đánh Giá)
7.8
Rstanjim

((:Dear sir very Nice project:))i give u my best service i promise u plz check me PmB thz:)):))

$30 USD trong 1 ngày
(665 Đánh Giá)
7.1
ron92

prefer pmb for details...

$30 USD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
5.3
NIXF

because we fair

$30 USD trong 4 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3