Đang Thực Hiện

Need ~10 000 IPs pool to visit a link, fill captcha and vote

I need a team or providers for ~10 000 IPs pool of computers that can go into a specific link, fill the captcha and Click the vote button.

I might need this service several times a month, more or less IPs.

Any suggestions?

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Đánh máy, Tiếp thị, Xuất bản

Xem thêm: link building times, marketing link, need fill, ips vote, vote several times, vote link, need captcha team, link click, need marketing team, fill captcha, ips providers, vote times, 100 link, click computers, vote ips, vote captcha, link team, ips link, click captcha, captcha vote, captcha providers, captcha link, captcha fill, vote link script, captcha click

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Vicente Lopez, Argentina

Mã Dự Án: #1016474

Đã trao cho:

aimthemask

Hi , Check PM !

$30 USD trong 0 ngày
(53 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

n27071989

Hi, lets talk now. :)

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.3