Đang Thực Hiện

i need urgent 6000 facebook fans any fake i will pay 20$

need urgent 6k Facebook fans any fake i will pay 20 $=====================================================================

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: 6000 fans, rstanjim, need urgent, pay fake fans, urgent facebook, 6000 building, facebook 6000, will pay

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) 48 NAOGAON, Bangladesh

Mã Dự Án: #1685562

6 freelancer đang chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

chandanghosh

Dear sir, Please check PM for detail. You will be Satisfy.

$20 USD / giờ
(196 Đánh Giá)
5.6
Stephen082

=====>>>> EXPERT <<<<===== CHECK PM

$20 USD / giờ
(5 Đánh Giá)
2.7
supertempted

Hi, I can do this job within a 24-48 period. And also add a little extra for possibly long term relationship. We speak english so language is not a problem and will be happy to work longterm possibly for another de Thêm

$20 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.6
saidur1991rahman

Dear sir, I am a serious worker. 100% satisfaction, give money. No satisfaction, no money.

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
hukitei

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
srabon24

i want to do this work

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0