Đã Đóng

Bán Camera

cần nhân viên giới thiệu sản phẩm và bán hàng online hoặc trực tiếp, mặt hàng chính là Camera quan sát và hệ thống báo động, Access Control, hưởng lợi trên doanh số bán ra và số khách hàng giới thiệu được

Kĩ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: camera online, ra, access camera control, access camera, ti n l, quan, control camera, green screen camera, video tranmitter camera, iphone api snapping pictures camera, remote web camera, best cmyk camera, web camera, j2me camera application, brochure camera, adult camera

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #5754043