Đang Thực Hiện

Classified Ads Poster Needed for long term ASAP

I need some Classified Ads Poster. Candidate must be need to have previous experience. Also need good Freelancer profile. This is a long term project. So, I need only experience provider who can give me best service.

Kỹ năng: Quảng cáo, Đăng rao vặt, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị

Xem thêm: marketing freelancer needed, long term freelancer needed, freelancer best profile, best service freelancer, best internet marketing freelancer, best freelancer profile, ads freelancer, service ads, freelancer long term, service needed ads, ads service needed, freelancer ads poster, ads term, freelancer service provider, ads 100, poster freelancer, internet marketing poster, poster internet, ads internet marketing, internet marketing ads, best poster, marketing ads, poster asap, need internet poster, sumonbdinfo

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1037179

Đã trao cho:

postingmaster

plz check the pmb

$90 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.3