Đang Thực Hiện

Lead Generationi

Hello

I am looking for someone to generate calls for my business. i am willing to start small with you in terms of pay. But as soon as you do a good job, then I will expand.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị

Xem thêm: generate lead, expand internet, lead job, lead generate, webcam pay good, good job microeconomics, pay good design, japanese word good job, features good job portal, lead business

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Fords, United States

Mã Dự Án: #1651751

Đã trao cho:

WENRAC

Hi we can get you 20 leads per day for $100 per day.

$150 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

RMTEC

Please check message.

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0