Đóng

Need Email Sent Out To 15,000 opt in emails

Dự án này đã được trao cho tomcpd1234 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I have a list of 15,000 email addresses. I need the email to go out today.

Please see attached file for email i would like sent out.

Please explain why you think you can get my email into the inbox and not spam folder?

I have long-term work if you can make the majority into inbox.

If you have email program like constant contact with reports I prefer that.

Thanks!

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online