Đã Đóng

Need Marketing Person

we need marketing person who bring website designing project for us....

we provide payment as per project..

interested person bid here....

see our website...[url removed, login to view]

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị

Xem thêm: need marketing, marketing person, come2theweb, website marketing project, internet marketing person, marketing website project, marketing research project bid, person

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hyderabad, India

Mã Dự Án: #1611618

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

iamqasimaslam

pm Send Sir

$30 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
0.2