Đang Thực Hiện

Private for Hatembenarfa- 2

buying all your list,

as we discussed earlier

just bid $2

and send me reply too

i'll select you as a winner

thanks

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị

Xem thêm: templates send bid project, send key list shift, send emails list people, send advertising list

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) faisalabad, Pakistan

Mã Dự Án: #1621006

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

Hatembenarfa

hey, I'm here

$2 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
5.1