Đang Thực Hiện

Private for Hatembenarfa- 2

buying all your list,

as we discussed earlier

just bid $2

and send me reply too

i'll select you as a winner

thanks

Kĩ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: private message facebook saying winner, select cities states country dropdown list, sql send mail list emails, templates send bid project, send key list shift, send emails list people, select payment type php drop list, send advertising list, send custom list notification sharepoint, perl script send mails list

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) faisalabad, Pakistan

ID dự án: #1621006

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

Hatembenarfa

hey, I'm here

$2 USD / giờ
(11 Nhận xét)
5.1