Đã Đóng

NEED LITERARY AGENT

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

interartsociety

Hello. Check PM, please.

$250 USD trong 15 ngày
(2 Nhận xét)
3.3
zawadi2008

I have experience in marketing more than 10 years in marketing. See PMB.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
armanlim

I"m ready to help you with this.

$200 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0