Đã Đóng

NEED LITERARY AGENT

I need a sharp and honest literary agent to work on my books in all the ways, includind sell them to publish to publishers all over the world.

No payments until contracts are signed.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Nghiên cứu, Bán hàng

Xem thêm: literary, agent, research need, books publishers, need agent, marketing contracts, literary work, research publish, literary agent, sell honest, need publish, bid project internet paid, please convert project managed, please state offer, rank real state project, real state project, need marketing agent, need create content publish, need best emoticons world, need company agent

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Lisbon, Portugal

Mã Dự Án: #1715628

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

interartsociety

Hello. Check PM, please.

$250 USD trong 15 ngày
(2 Đánh Giá)
3.3
zawadi2008

I have experience in marketing more than 10 years in marketing. See PMB.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
armanlim

I"m ready to help you with this.

$200 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0