Đã Đóng

Project for golden1018

Hi. I've seen your profile and I was thinking you might help us out with sales and marketing. Please let me know if you might be interested?

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu, Bán hàng, Tiếp thị từ xa

Xem thêm: internet sales project, marketing sales project, research project internet marketing, golden1018, marketing research project, golden marketing

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Copenhagen, Denmark

Mã Dự Án: #1075539

4 freelancer đang chào giá trung bình $84 cho công việc này

dareka1

Interested in something, I hope it's this!!!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Dulvashee

Just send me the details and the work will be done.. !

$175 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
avighosh4851

your job can be done provided you give me the details.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jazseph09

interested. check PM

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0