Đã Hủy

Write a Short Report (10-15 pages)

Hi,

I need someone to write me a short report...10-15 pages at most. The report needs to about "How to build mobile apps using free tools like [url removed, login to view] & [url removed, login to view]"

It should include:

1) Teach the readers how to make their own quick and easy mobile app using the iBuildApp & [url removed, login to view] tool for free with screenshots. (8-12 pages)

2) Ideas for existing businesses to use applications for promotion. (2-3 pages)

Small budgets, need it as soon as possible.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Viết báo cáo, Nghiên cứu, Viết kĩ thuật

Xem thêm: report pages, teach me internet marketing, report how to write, internet as a marketing tool, i need someone to write a free report, how to write report, how to write a short report, how to write apps, how i should write report, how 2 write a report, free write, free marketing ideas, how to write a mobile app, how to build a mobile app, free internet marketing tool, write mobile, write 10 short, short report, apps promotion, App Promotion, mobile app ideas need, write free, app marketing promotion, teach app, free report

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Ghaziabad, India

Mã Dự Án: #1750201

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

xazoo

Consider it done, thanks

$40 USD trong 5 ngày
(68 Đánh Giá)
6.0