Đóng

Classifieds / Auctions listers USA, AUSTRALIA, EUROPE

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking for experienced people to list dropshipping products on classifieds and auction sites.

Candidates from Australia, Austria, Bulgaria, France, Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Romania are welcomed to apply!

PLEASE APPLY WITH LINK TO YOUR EBAY OR any other WEB PROFILE proving your status

We offer HQ BRANDED products for dropshipping:

- Sunglasses

- Keep Fit Products

- iPhone Accessories

- Scarfs

- Used Handbags

- BMW Accessories/ Parts

Earn good money for a few hours a day

THE IDEAL CANDIDATE SHOULD HAVE:

*eBAY account more than 3 years old

*100% feedback

*over 300 transactions

*no limits in eBAY

*no limits in PayPal

*good with HTML (editing auction templates)

*high motivation

Payment: DAILY!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online