Đã Hủy

100 CPA Leads Per Week

I want a 100 leads Cpa leads per week.

I will pay you $40 per 100 leads.

Please apply if you have experience.

No black hat, only real clean traffic.

PLEASE NO TIME WASTERS.

Kĩ năng: Quảng cáo, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: i want leads, CPA traffic, sales leads 100, leads 100, REAL TIME LEADS, real traffic cpa, cpa pay per week, want leads, sales week, real cpa leads, real leads cpa, per cpa, internet sales leads, 100 leads per week, 100 sales week, cpa black hat, cpa leads per week, cpa leads traffic, 100 week, week sales experience, per 100, want sales leads, stevh0, cpa leads per, leads week

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Riebeek west, South Africa

ID dự án: #1076844

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

flvoice

Hi Sir I am ready for this job.....

$40 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shubhamss

bid for 30$

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0