Đã Đóng

Facebook and Twitter Friends

I need 500 - 1000 facebook likes for my business and 250-500 followers on twitter

All preferably in Costa Rica and must be real humans.

Budget of $10-$20.00.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: marketing twitter, business marketing facebook, friends of, facebook twitter, costa rica, twitter 250 likes, business twitter, twitter business, need 500 followers twitter, 250 twitter followers, need 500 twitter, 250 followers twitter, real humans, real likes twitter, humans facebook, facebook friends twitter, need 500 twitter followers, likes twitter

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Miami Beach, United States

Mã Dự Án: #1047050

9 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jayath2020

Lets start and get this done. Please check your inbox.

$30 USD trong 15 ngày
(110 Đánh Giá)
7.8
marjanahmed13

~ Will Provide Service Untill U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 7 ngày
(952 Đánh Giá)
7.6
drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$30 USD trong 6 ngày
(318 Đánh Giá)
7.2
snuvaa

Please check PMB for details info......Thanks

$30 USD trong 11 ngày
(158 Đánh Giá)
6.5
BSUS60

Hello, we are ready to start work this project. Please check PM here more details.............. thanks

$30 USD trong 3 ngày
(165 Đánh Giá)
6.3
yellowcoder32

please check pmb for details.

$30 USD trong 4 ngày
(83 Đánh Giá)
6.0
TwitterGuru

Please check PM, Thanks

$30 USD trong 10 ngày
(18 Đánh Giá)
4.4
blackjeans

Check your pm please

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
james210

please see your msgs

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0