Đang Thực Hiện

Google Bulk Email Marketing

I need to have a program which allows to send bulk mails through Gmail Accounts.

[url removed, login to view] many E-mails can be sent per day ?

[url removed, login to view] E-mails be scheduled ?

[url removed, login to view] to check if delivered or not ?

[url removed, login to view] to let People unsubscribe automatically ?

[url removed, login to view] you give me a Demo?

Thank you

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: how to send bulk email, google email marketing, send bulk email, email check, bulk email send, BULK EMAIL MARkETING, google bulk, send bulk, need gmail accounts bulk, bulk google accounts, email marketing bulk, email bulk marketing, gmail accounts per day, email marketing 2012, need bulk gmail accounts, send bulk email can, email marketing sales, bulk email top google domain, bulk gmail need, gmail bulk email program, bulk marketing email per day, bulk gmail aol accounts, unsubscribe program, marketing program, bulk marketing email kuwait

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Potsdam, Germany

Mã Dự Án: #1748650

Đã trao cho:

bluebird00

The Answer for All your question is YES here ,, please check PMB

$40 USD trong 4 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

GuaranteedTop10

Best Leads Lists & Softwares Provider here. please see pm for details. thanks

$70 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
6.4
ruhulamin24

Hi, I am interested to your project. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.1
shaeed019208789

Hello, we can talk further in another IM service. I have a existing software like that. See details in PM

$250 USD trong 14 ngày
(1 Đánh Giá)
0.9
naafiah

Hi Klahr! Please check PM for further details!

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0