Đang Thực Hiện

Looking someone to sell sites

hello. i'm looking for someone to sell a website domain name: [url removed, login to view]

the site is about videos. please, no milenstones. thank you

Kỹ năng: eBay, Tiếp thị qua Internet, Bán hàng

Xem thêm: domain sell, sites sell, domain name sales, sell internet, looking someone website, looking someone, videos sites, sell videos, sales videos, internet sell, looking domain, sell domain someone, upload videos site, users upload videos site, script locate videos site, embed zshare videos site, virtuemart sell streaming videos, sites videos, extract flash videos site, sell domain name

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) bucharest, Romania

Mã Dự Án: #1724531

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

andersonkamal

Will do my best

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0