Đang Thực Hiện

Looking someone to sell sites

hello. i'm looking for someone to sell a website domain name: [url removed, login to view]

the site is about videos. please, no milenstones. thank you

Kĩ năng: eBay, Tiếp thị qua Internet, Bán hàng

Xem nhiều hơn: sell website domain, Domain sell, sites sell, domain name sales, sell internet, looking someone website, looking someone, videos sites, sell videos, sales videos, internet sell, looking domain, sell domain someone, looking sample web sites names fitness web site, upload videos site, can users upload videos site, script locate videos site, embed zshare videos site, web hosting sites can add aucation site, virtuemart sell streaming videos

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) bucharest, Romania

ID dự án: #1724531

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

andersonkamal

Will do my best

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0