Đã Hủy

need 1500 americain download for our software

hello there

we have a video downloader software

we need more then 1500 download from ( [url removed, login to view])

all the downloads will be checked then ask me for payment

i'll pay 200 $ if you do this

than we will work again ... payment will be more ... dont ask about advence payment

thanks

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: video marketing software, download work, download video, software downloader, 1500 downloads, download pay, download canada, 100 downloads, canada download, need 100 downloads, software sales usa, pay download, need sales video, software downloads, payment download, need downloads, 1500, need someone hand work, video downloader software, software download website, urdu composer software download

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) mahelma, Algeria

Mã Dự Án: #1620435

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

shahfaisal999

hi there..try me and see the resultx..i will surly dO that..

$300 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0